it Baranya Megyei Szakképzési Centrum Zrínyi Miklós Gimnázium és Szakképző Iskola - Pályázati felhívás
 

    Pályázati felhívás

Lejárt határidejű pályázat
PÁLYÁZAT
Iskolánk, a Baranya Megyei SzC Zrínyi Miklós Gimnázium és Szakklépző Iskola
Zrínyi Miklós Ifjúsági Alapítványa
  pályázatot hirdet a 2021/2022-es tanévben, iskolánkban tanuló diákok részére az  alábbi kategóriákban:
 
1.Kiemelkedő tanulmányi munka jutalmazása (az előző tanévben elért eredményt figyelembe véve).
2.Tanulmányi versenyeken való eredményes részvétel jutalmazása.
3. A megszerzett nyelvvizsga-bizonyítvány jutalmazása.
 
Pályázatot csak a kuratórium által kiadott pályázati űrlapon lehet benyújtani. 
 

Egy tanuló több témakörben is pályázhat.

 Az 1. témakörben csatolni kell a pályázathoz az előző tanév bizonyítványának másolatát! (Kiszámítva a tanulmányi átlagot !)

A 3. témakörben csatolni kell a megszerzett nyelvvizsga- bizonyítvány másolatát!

Pályázat benyújtási határideje: 2021. november 5. 13:30 óra

( A pályázatokat a titkárságon Pinczehelyi Józsefnénél /Ági néni/ kell leadni !)

 

Szigetvár, 2021.10.08.                                   Az alapítvány kuratóriuma

A pályázati kiírásokat letöltheti az alábbi linkeken:

 

Dokumentumtár