it Baranya Megyei Szakképzési Centrum Zrínyi Miklós Gimnázium és Szakképző Iskola - Iskolatörténet

Hibás objektum

 

    Iskolatörténet

1952           A Közoktatási Minisztérium 8531-459/1952. VII. számú rendeletével – az egykori polgári fiúiskola épületében – 1952. augusztus 15-i hatállyal engedélyezte a szigetvári gimnázium megnyitását, neve Szigetvári Állami Zrínyi Miklós Általános Gimnázium, igazgatója Kardos Lajos lett.
A gimnázium sikeres beindítása mellett – a Berzsenyi utcában – kialakult az iskolához csatlakozó kollégium is, igazgatója Molnár Imre lett.
 
1953           Jambrich Kázmért nevezték ki az iskola igazgatójának.
Tovább fejlődött a kollégiumi ellátás. A Berzsenyi utcai épületben csak a leánykollégium maradt, a várban fiúkollégium létesült, amely 1963-ig működött. A leánykollégium igazgatója Kőrösi Erzsébet lett, a fiúkollégium igazgatását Molnár Imre látta el.
 
1955           Az első érettségi vizsgák. A 31 maturálóból 24 tett sikeres érettségi vizsgát, köztük Gulyás József (2. kép) magyarországi horvát költő.
 
1957           Először hallatott magáról az iskolai énekkar.
 
1960           Az első sportsikerek egyike. A gimnázium leány kosárlabdacsapataEgyed Mihály testnevelő vezetésével – országos középiskolai bajnokságot nyert.
 
1962           Tovább folytatódott a gimnáziumi képzés bővítése, azaz az I. évfolyamon már 3 párhuzamos osztály indult.
 
1963           Az első tanulmányi sikerek egyike. Takács László (2. kép) földrajzból az OKTV döntőjébe jutott és VI. helyezést ért el. Felkészítő tanára Dr. Kapronczay József volt.
 
1964           Szigetvár és környéke üzlethálózatának fejlődése egyre több szakembert igényelt. Erre reagálva az 1964/65-ös tanévtől kereskedelmi szakközépiskolai osztály indult. A képzés az 1969/70-es tanévig működött, ekkorra betöltötte azt a szerepet, amelyet indulásakor megjelöltek.
 
1966           Szigetvár várossá nyilvánításával a település fejlődése meggyorsult. A nagy tanulólétszám már szinte lehetetlenné tette az iskolai munka megszervezését, a régi polgári iskolai épület egyre kevésbé tudta biztosítani az oktatás elemi feltételeit. Elkerülhetetlenné vált az iskola bővítése.
 
1967           Az első kulturális sikerek egyike. A gimnáziumi énekkar a keszthelyi Helikon ünnepségeken ezüst minősítést szerzett. A kórust Hergenrőder József karnagy irányította.
 
1969           Befejeződtek az új épületszárny építési munkálatai.
 
1970           Vas Istvánt nevezték ki az iskola igazgatójának.
Az 1970/71-es tanévtől már minden évfolyamon 3 párhuzamos osztály működött általános tantervvel, mellette állandóvá vált a gyakorlati képzésben a gépírás és a műszaki rajz oktatása.
 
1971          Tovább folyt az épületegyüttes korszerűsítése, bővítése. Átadták az új tornacsarnokot, majd 1972-ben a hozzá kapcsolódó kiszolgáló helyiségeket.
 
1974           A leánykollégium életveszélyessé vált épületéből a kollégiumi tanulókat kiköltöztették és a gimnázium új épületszárnyának második emeletén kialakított 60 fős „leánykollégiumban” helyezték el.
 
1978          Egészségügyi szakközépiskolai osztály indult, mely évtizedekig szolgálta a városi kórház szakember utánpótlását.
 
1980           A mai Szent István (egykor Lenin) lakótelepen átadták az új – 103 fő elhelyezését lehetővé tevő kollégiumot.
 
1988           Cipőipari szakközépiskolai osztály indult. Az évszázados múltra visszatekintő szigetvári cipőgyártás középvezetői szakember utánpótlását szolgáló képzés – betöltve hivatását – 1992/93-ig működött.
 
1992           Létrehozták a Zrínyi Miklós Ifjúsági Alapítványt. Célja az oktató-nevelő munka segítése, a tanulók jutalmazása és a pedagógusok támogatása.
 
1993           Testvériskolai kapcsolat létesült az eppingeni (Németország) Selma-Rosenfeld-Realschuleval.
 
1994           Az oktatási struktúra országos változásának hátszelével 6 osztályos gimnáziumi képzés indult.
 
1997          Ruppert Ignácot nevezték ki az iskola igazgatójának.
 
1998           A felsőfokú szakképesítést adó képzési formák bevezetésével országszerte megszűntek az egészségügyi szakközépiskolai osztályok, Szigetváron 1997/98-ban iskolázták be az utolsó ilyen évfolyamot. Az egészségügyi szakközépiskolai képzés megszűnésével párhuzamosan indult a közgazdasági képzés, valamint a humán szakközépiskolai csoport.
 
2000           Szigetvár városa a két középfokú oktatási intézményt Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium néven összevonta. Az összevont intézmény igazgatójának Pichler Imrét, a volt 509. sz. Török Bálint Szakmunkásképző Intézet és Szakközépiskola igazgatóját nevezte ki.
 
2002           Az „Akikre büszkék vagyunk” márványtábla felavatása.
 
2003           Az iskolai asztalos tanműhely kialakítása.
 
2004           Az iskolai taniroda átadása.
 
2005           Az első iskolai honlap elkészítése.
 
2008           Dr. Szabó Attilát nevezték ki az iskola igazgatójának.
 
2009           A gimnáziumi képzés keretében emelt óraszámú angol nyelvoktatás indult.
Teljesen felújították és korszerűsítették az 1971-ben átadott tornatermet.
Megalapították a Biedermann Rezső díjat, melyet az iskola tantestülete – tanévenként egy fő részére – adományoz a Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenység elismerésére.
Az iskola új fenntartója a Szigetvár – Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás lett.
 
2010           Kezdetét vette az a rekonstrukció (DDOP), amelynek keretében mintegy félmilliárd forintból némileg felújították, modernizálták és bővítették az iskolát.
A szakképzés országos átalakulását kihasználva megtörtént a szakképzés új alapokra helyezése (új típusú szakképzés bevezetése, új szakmák indítása stb.).
 
2011            A gimnáziumi képzés keretében emelt óraszámú testnevelés oktatás indult.
Az iskolai tanműhelyek kialakítása: cipőgyártó, fodrász, kőműves, pék, szerkezetlakatos.
 
2014          Götzné Batta Mónikát nevezték ki az iskola igazgatójának.
 
2015          Az iskola új fenntartója a Pécsi Szakképzési Centrum.
                  Újraindult az egészségügyi szakközépiskolai és a gépi forgáscsoló
                  szakképzés.

 
2016          Horváth Miklós az első gimnáziumi évfolyamban végzett egykori
                  tanulónk 3 millió Ft-ot adományozott iskolánk fizika és kémia
                  szertárának fejlesztésére.
 
2017         A PSzC projektjei keretében  közel 18 millió Ft-os felújítások történtek.
                 Iskolánk udvarán kőműves, asztalos, szerkezetlakatos tanulóink 
                 közreműködésével elkészült a régóta tervezett kemence.
 
2018         A villamosenergia-rendszer korszerűsítése során 17 millió Ft értékben
                 napelemrendszert telepítettek.
 
2020         Az iskola neve július 1-jétől Baranya Megyei Szakképzési Centrum Zrínyi 
                Miklós Gimnázium és Szakképző Iskola