it Baranya Megyei Szakképzési Centrum Zrínyi Miklós Gimnázium és Szakképző Iskola - Gimnáziumi képzés
 

    Gimnáziumi képzés

Általános gimnáziumi tagozat

Ebbe a képzési formába azokat a tanulókat várjuk, akik még nem döntötték el, milyen területtel szeretnének elmélyültebben foglalkozni, illetve milyen területen szeretnének továbbtanulni. Az oktatás az általános négy évfolyamos gimnáziumi tanterv alapján folyik.

Két idegen nyelv tanulása kötelező. Választható nyelvek angol, német, olasz, orosz, latin. Rendszeresek a nyelvtanulási lehetőséggel egybekötött külföldi utazások.


 

Emelt óraszámú angol/német

Ezt a képzési formát azoknak a diákoknak ajánljuk, akik magas szinten kívánnak az angol/német nyelvvel és a nyelvet beszélő népek kultúrájával foglalkozni. Az emelt óraszámú angol/német tanterv célja a nyelvtudás állandó fejlesztése, az angolszász/német kultúra alapjainak megismerése.

A csoportban az angol/német nyelvet a négy év során magas óraszámban tanítjuk. Célunk az, hogy diákjaink a gimnázium elvégzése után kiváló nyelvtudással rendelkezzenek, és bármilyen felsőoktatási intézményben – esetleg angol/német nyelven – folytathassák tovább tanulmányaikat. Humán és reál érdeklődésű tanulóknak egyaránt ajánljuk a tagozatot.

A tanulók megszerezhetik a közép- és emelt szintű érettségihez, illetve bármely középfokú, illetve akár felsőfokú nyelvvizsgához szükséges ismereteket.

Választható idegen nyelvek az angol/német mellett: német, angol, olasz, latin. Rendszeresek a nyelvtanulási lehetőséggel egybekötött külföldi utazások.

A felvételi kérelmek elbírálásakor a tanulmányi eredményeket vesszük figyelembe.


Emelt óraszámú testnevelés

Ezt a képzési formát olyan diákoknak ajánljuk, akik

  • komolyan szándékoznak sportolni és tanulni,
  • versenyszerűen sportolnak és leigazolt versenyzők valamilyen sportágban
  • akiket vonz a mindennapi testmozgás
  • csak szeretnek sportolni.

A testnevelés "tagozaton" emelt óraszámban sportolhatsz, foglalkozhatsz választott sportágaddal. A tanulók a képzés alatt megismerkedhetnek az atlétika, torna, labdajátékok és az úszás alapjaival. A gimnáziumi évek alatt rendszeres túrázási és sporthoz kapcsolódó közösségi alkalmakat is biztosítunk (gyalogtúrák, futóversenyek, lovaglás). A negyedik osztály végén a tanulók közép- és emelt szintű érettségit tehetnek testnevelésből, amely felkészít a rendőri, tűzoltói hivatásra. Az osztályba való felvételhez, a tanulmányi eredményen kívül, testnevelés alkalmassági vizsga és egészségügyi alkalmasság orvosi igazolás szükséges.

Két idegen nyelv tanulása kötelező. Választható idegen nyelvek angol, német, olasz, orosz, latin. Rendszeresek a nyelvtanulási lehetőséggel egybekötött külföldi utazások.

A felvételi kérelmek elbírálásakor a tanulmányi eredményeket vesszük figyelembe.


Informatika specializáció

Napjainkban, az információs társadalom korában az informatikai ismeretek elengedhetetlenek a tanulásban, munkában és a mindennapokban egyaránt. Az általános tantervű osztályban tanuló diákok alapos, széleskörű gimnáziumi képzést kapnak, heti 3 óra emelt óraszámú informatikával.

Az itt tanuló diákoknak lehetőségük van a 4 illetve 7 modulos, illetve a kiegészítő Képszerkesztés, Webszerkesztés ECDL vizsga, valamit a Cisco IT Essentials vizsga megszerzésére.

 Két idegen nyelv tanulása kötelező. Választható idegen nyelvek angol, német, olasz, orosz, latin. Rendszeresek a nyelvtanulási lehetőséggel egybekötött külföldi utazások.

 A felvételi kérelmek elbírálásakor a tanulmányi eredményeket vesszük figyelembe.