Szakgimnáziumi képzés

Kereskedelmi szakközépiskola

A kereskedelem (termékek, áruk, reklámok stb.) egyre inkább átszövi napjainkat. Kereskedelmi szakközépiskolai osztályunkban olyan diákokat oktatunk, akiknek az érettségi megszerzés mellett, a kereskedelmi ismeretek elsajátítása is célja. A 9-10. osztályban találkoznak alapozó tantárgyakkal (gazdasági ismeretek, gépírás, viselkedéskultúra, kommunikáció). A 11-12.évfolyamokon ismerkednek meg az elméleti gazdaságtan, áruforgalom, marketing alapjaival. Gondolkodásunk szerint a jó kereskedő végső soron megtanulja önmagát „eladni”, azaz személyisége megörzésével tanul meg alkalmazkodni, fejlődni. Ez a kereskedői szemlélet lényege, és nincs ennél fontosabb a mai munkaerőpiacon. Választható idegen nyelvek: angol, német. A felvételi kérelmek elbírálásakor a tanulmányi eredményeket vesszük figyelembe.

A négy éves szakközépiskolai képzés után 1 év alatt tudják a tanulók megszerezni a Kereskedő (54 341 01) OKJ-s szakmát.

Azért választottam a kereskedelmi szakközépiskolát, mert  a világ minden táján találkozunk üzletekkel, boltokkal. A vásárlás, az üzlet moindenhol jelen van az életünkben.

György Mária Magdolna kereskedelmi szakközépiskolás.


Egészségügyi szakközépiskola

2002 után az idei tanévtől, városi igényekre alapozva újraindítottuk az egészségügyi szakközépiskolai képzésünket. A képzést mindazoknak ajánljuk, akik elhivatottságot éreznek az egészségügyi pályák iránt, és szeretnének gyerekekkel, emberekkel foglalkozni. Akik még bizonytalanok, és egyelőre csak azt tudják, hogy szeretnének érettségi bizonyítványt szerezni, és olyan tantárgyakat tanulni, olyan praktikus ismeretekre szert tenni, amelyeket később a mindennapi életükben is hasznosítani tudnak, nekik is az egészségügyi szakközépiskola életközeli, hasznos ismereteket nyújt!
A gyakorló ápolónak két fő feladata van. A test ápolása és a lelki egyensúly, az önbizalom helyreállítása. Mindkét tevékenység nagymértékben erősíti az egyénben a gyógyulásba vetett hitet. A páciens testének ápolása során elsősorban a kényelmet és a nyugalmat kell biztosítania, a megnyugtató és bíztató szavak elfeledtethetik  az egyén számára esetlegesen előforduló kellemetlen műveleteket.

Azért választottuk az egészségügyet, hogy segíthessünk másokon, hogy felvidítsuk a beteg emberek és gyermekek kórházban töltött napjait a szürke falak között. Úgy gondoljuk, hogy az egészségügyi szak a leglelkiismeretesebb és legszebb szakma, mert lehetetlen helyzetekben is csodákra képes.

Orsós Fruzsina és Sarkadi Nagy Izabella 9.b egészségügyi szakközépiskolás.